• هتل پارسیان توضیحات : هتل چهار ستاره تاپ پارسیان آزادی آبادان یا هتل پرشین سابق در سال ۱۳۴۷ افتتحاح شد. بعد از جنگ در سال ۱۳۷۲ بازسازی آن آغاز و در سال ۱۳۷۴ تحت نام هتل ...

بلیط هواپیما