شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه      %d8%b8%d8%b7%d8%b2

  • شرايط عمومي بیمه نامه General condition:

مقررات و  قانون های كلي و جزئی است كه متضمن حقوق، وظايف و مسئوليت‌هاي طرفين قرارداد در هر يك از رشته‌هاي بيمه مي‌باشد كه به طور جدادر مورد هر يك از رشته‌هاي بيمه‌اي  مانند بيمه آتش سوزي،اتومبيل، سیل  وحوادث غیر مترقبه صادر میشود.

  • شرايط خصوصي بیمه نامه Special Condition:

به آن دسته ازمقرراتي  گفته میشود كه جنبه  خصوصی داشته و ناظر به توافق‌هاي خاص بين بيمه‌گر و هر يك از بيمه‌گذاران باشد. از نظر حقوقي شرايط خصوصي مقدم بر شرايط عمومي مي‌باشد؛ به اين  معناست كه اگر بين مندرجات شرايط عمومي با شرايط خصوص  اختلاف نطر باشد، شرايط خصوصي حاكم برقضيه بوده و در حل اختلافات و داوري ارجحيت وبرتری  بر شرايط عمومي دارد.

بلیط هواپیما