تماس با آریا استار با راه های زیر امکان پذیر است :

شماره تماس : 3 – 06143520051

شماره همراه : 5-09160072721 – 09198938212

ایمیل ما : aria.star16@yahoo.com

کد پستی : 6381944399

آدرس : خوزستان – رامهرمز – خیابان شهید منتظری- جنب پست بانک سالمی

بلیط هواپیما