تماس با آریا استار با راه های زیر امکان پذیر است :

شماره تماس : ۳ –  -۰۶۱۴۳۵۲۰۰۵۱

شماره همراه : ۵-۰۹۱۶۰۰۷۲۷۲۱ – ۰۹۱۹۸۹۳۸۲۱۲

ایمیل ما : aria.star16@yahoo.com

کد پستی : ۶۳۸۱۹۴۴۳۹۹

آدرس :

پشتیبانی  تهران: خیابان بهشتی -خیابان وزراء بین خیابان سوم و پنجم پلاک۳۷

پشتیبانی خوزستان : خیابان شهید منتظری- جنب پست بانک سالمی

پشتیبانی مشهد : خیابان ۱۷ شهریورعنصری شرقی جنب بانک صادرات

بلیط هواپیما