تماس با آریا استار با راه های زیر امکان پذیر است :

شماره تماس : ۳ – ۰۶۱۴۳۵۲۰۰۵۱

شماره همراه : ۵-۰۹۱۶۰۰۷۲۷۲۱ – ۰۹۱۹۸۹۳۸۲۱۲

ایمیل ما : aria.star16@yahoo.com

کد پستی : ۶۳۸۱۹۴۴۳۹۹

آدرس : خوزستان – خیابان شهید منتظری- جنب پست بانک سالمی

بلیط هواپیما