صدور بیمه مسافرتی خارج از کشور
بیمه مسافرتی  یکی از خدمات شرکت آریا استاربرای حفاظت از سلامتی مسافران در برابر اتفاقاتی که ممکن است در حین سفر برای  برای آنان رخ دهد،  وبدین طریق هزینه های مالی و استرس های ناشی در مسافرت  راکاهش می دهد. بدین ترتیب  هدف از صدور بیمه نامه مسافرتی کاهش هزینه های مالی و استرس های ناشی از مسافرت می باشد.بنابراین بیمه مسافرتی که به عنوان یکی از خدمات  مهم تور به شمار می آید  جهت کاهش هزینه ها در هنگام درمان بیماری یا اتفاقات ناگهانی از مسافرین حمایت می کند.

در صورت نداشتن بیمه در سفر، مسافر مجبور می شود که هزینه های یک درمان جزئی یا یک جراحی کوچک را  با هزینه سنگینی جبران نماید که این امر به نوبه خود می تواند هزینه های  زیادی را بر دوش مسافر بگذارد.  با توجه به این مسئله شرکت آریا استار برای رفاه  حال مسافرین و رضایت خاطر آنها، همه مسافران  خود را در همه تورها ی داخلی وخارجی ، به صورت رایگان تحت پوشش بیمه مسافرتی قرار میدهد.

لذا  با توجه به این مزیت بیمه نامه،  مسافرین محترم جهت رفاه بهتر مالی و کاهش استرس حتما بیمه نامه مسافرتی خودرا بخصوص در مسافرت های خارجی دریافت  نمایند.
مسافرین گرامی توجه نمایند که: اعتبار بیمه نامه مسافرتی فقط در خارج از کشور است وتمام خدمات موضوع بیمه مسافرتی با توجه به قرارداد فی مابین مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین المللی تضمین و ارائه می گردد.
همچنین مسافر می تواند خسارتهای وارده را طبق جداول اعلام شده در منو ی سمت راست پس از ورود به ایران با ارسال مدارک لازم نهایتاً تا ۳۰ روز دریافت نماید.

بلیط هواپیما